top of page
  • Foto van schrijverNoman Technics

Stoffig machinepark: een onvoorziene meerkost


In elk magazijn of productieruimte wordt er – vaak zonder dat men dat goed beseft – op dagdagelijkse basis een grote hoeveelheid (fijn)stof gecreeerd. Nagenoeg elk proces en elke activiteit zorg ervoor dat er miniscule stofpartikels in de lucht worden verspreid. Denk hierbij aan het rondrijden met een heftruck, het verpakken van goederen, de bewegingen van een transportband, machinale bewerkingen …


Iedereen die af en toe in een bedrijfshal aanwezig is kan beamen dat geregeld schoonmaken noodzakelijk is om stofophoping te voorkomen op machines en goederen. In veel gevallen wordt er dan ook een hoop aandacht en geld besteed aan het schoonmaken van alle oppervlakten. Doet men dat niet dan ontstaan er onvermijdelijk bekomende problemen.


Bijkomend onderhoud

Industriële machines en geautomatiseerde processen vergen een periodiek onderhoud om een goede werking blijvend te garanderen. Ervaring leert dat wanneer de machines draaien in een stoffige omgeving er beduidend meer onderhoud nodig is. Bepaalde onderdelen zijn gevoelig aan stof en verslijten sneller wanneer ze blootgesteld worden aan verhoogde stofconcentraties.


Brandgevaar

De accumulatie van stof op industriële machines kan op termijn leiden tot een verhoogd risico op brand. Dit gevaar uit zich op twee verschillende manieren. Ten eerste is er het stof zelf dat bij bepaalde circulatie of activiteiten in de ruimte plots kan opwaaien. Afhankelijk van het materiaal is stof bij bepaalde concentraties ontvlambaar wanneer het zich met lucht vermengt. Opvliegend stof kan in zulke gevallen dus een reëel gevaar vormen.


Een tweede probleem dat zich kan stellen bij de ophoping van stof op bepaalde apparatuur is oververhitting. De stoflaag fungeert dan als een isolatielaag waardoor de warmte die door de machine wordt gecreëerd niet kan worden afgegeven aan de ruimte. Er ontstaat dus een verhoogd risico op oververhitting met kans op brand als gevolg.


Dalende kwaliteit van producten of dienstverlening

Het afleveren van kwaliteitsvolle producten of dienst staat of valt met de netheid van het machinepark. Klanten stellen het op prijs wanneer hun goederen in propere en zuivere omstandigheden geproduceerd of verwerkt worden. Dit zorgt er bovendien ook voor dat de producten bij opslag in een schone omgeving worden bewaard.


Stofreductie dankzij luchtreinigers

De meest efficiënte oplossing is om het probleem aan te pakken bij de oorzaak in plaats van de gevolgen proberen in te perken. Werken met luchtzuivering is in dat geval een uiterst effectieve methode. Talloze bedrijven uit verschillende sectoren maken reeds gebruik van een systeem met luchtreinigers. Aan de hand van stofmetingen kan de doeltreffendheid eenduidig worden aangetoond.

Benieuwd naar de oplossing op maat van jouw bedrijf? Of ontvang je graag eens vrijblijvend advies over de luchtkwaliteit in je bedrijfshal? Neem dan contact met ons op en we helpen je graag verder!


bottom of page