top of page
  • Foto van schrijverNoman Technics

Ventilatie in elk openbaar gebouw? 5 stappen voor een eenvoudige oplossing


In het voorjaar van 2022 kondigde de federale regering de komst aan van een zogenaamd ventilatieplan. De aanwezigheid van een CO₂-meter wordt verplicht in alle publiek toegankelijke ruimtes en wanneer een goede binnenlucht kwaliteit niet gegarandeerd kan worden moet een actieplan worden opgesteld ter verbetering van de binnenlucht


Onderstaand stappenplan kan een leidraad vormen om ook jouw ruimte in regel te stellen.


Stap 1: wat wil je bereiken?

De eerste stap omvat het definiëren van de doelen van het project. Wat wil je juist bereiken? Op vlak van binnenlucht kwaliteit zijn er een hoop eindpunten waarnaar gestreefd kan worden. Wil je dat het CO₂-niveau nooit boven een bepaalde waarde stijgt? Wil je vermijden dat (fijn)stof de ruimte binnendringt? Of ligt de focus op een zuinig systeem dat zoveel mogelijk warmte recupereert? Dit zijn allemaal vragen waar je vooraf al eens over kan nadenken.


Stap 2: wat is de situatie vandaag?

Een volgende stap is om na te gaan hoe de luchtkwaliteit er momenteel voorstaat. Dit kan aan de hand van verschillende meettoestellen, waarvan de CO₂-meter waarschijnlijk de meest courante is. Belangrijk is om te weten tot waar het CO₂-gehalte doorgaans komt bij een bepaalde bezetting van de ruimte, dit zal in een volgende stap mede bepalend zijn voor de grootte van de ventilatie unit.


Stap 3: wat is er mogelijk?

De plaatsing van een nieuw ventilatie systeem brengt hoe dan ook een verbouwing met zich mee. Bestaande gebouwen zijn vaak initieel niet voorzien om er achteraf nog een (bijkomend) ventilatiesysteem in te bouwen. Daarom is het van belang na te gaan wat er praktisch mogelijk is alvorens de verschillende types ventilatie te bekijken. Of misschien zie je een verbouwing helemaal niet zitten of is dit simpelweg niet mogelijk, dan kan luchtzuivering een uitweg bieden.


Stap 4: welk type ventilatie?

Er zijn twee grote types van ventilatie: centrale en decentrale. Centrale ventilatie is de meest gebruikte vorm, voornamelijk voor nieuwbouw. Hierbij wordt er één groot toestel geplaatst dat alle ruimtes tegelijk van verse lucht voorziet. Decentrale toestellen daarentegen doen dit individueel per ruimte. Bij (beperkte) renovatie wordt vaak gebruikt gemaakt van een decentraal ventilatie toestel vanwege de eenvoud. Meer weten over decentrale ventilatie en het verschil met centrale ventilatie? Lees dan zeker ons artikel dat het principe volledig toelicht.


Stap 5: welk toestel is het meest geschikt?

Tot slot dient er nog gezocht te worden naar het geschikte toestel binnen het type ventilatie dat eerder werd vastgelegd. De belangrijkste beslissingsvariabele is hierbij het gewenste debiet aan verse lucht dat wordt aangevoerd. Maar ook het geluidsniveau en de filterklasse zijn factoren waar rekening mee gehouden moet worden.


Advies op maat van jouw project

Zie je door het bos de bomen niet meer? Geen probleem, onze experten helpen u graag verder om samen een geschikte oplossing voor uw situatie uit te werken. Contacteer ons vrijblijvend.


bottom of page