top of page
  • Foto van schrijverNoman Technics

Decentrale ventilatie: geschikt voor elke ruimte


Het belang van goed ventileren kan niet onderschat worden. Daarom is het installeren van een ventilatie unit verplicht voor alle nieuwbouw projecten. In het verleden gold deze verplichting, waardoor veel bestaande gebouwen niet over een (geschikt) ventilatiesysteem beschikken.


Om aan de huidige normen te voldoen is er voor dergelijke panden dus nood aan een gepaste oplossing. Ontdek hier welke rol decentrale ventilatie hierin speelt.


Centrale vs. decentrale ventilatie?

Bij centrale ventilatie wordt één grote ventilatie unit in een technische ruimte of op het dak geplaats. Dit toestel wordt dan met behulp van ventilatiekanalen verbonden met de verschillende ruimtes binnen het gebouw. Bij decentrale ventilatie is dit allemaal overbodig. Er wordt namelijk in elke te ventileren ruimte een toestel geplaatst, dewelke rechtstreeks - zonder kanalisatie - de lucht aan- en afvoert. Deze aanpak heeft tal van voordelen waarvan de belangrijkste in de volgende paragrafen worden toegelicht.


Eenvoudige installatie

Aangezien er geen kanalisatie nodig is doorheen het gebouw, is de installatie van een decentrale ventilatie unit uiterst eenvoudig. Bovendien moet geen technische ruimte voorzien worden, de enige vereiste is een verbinding door een buitenmuur waardoor de unit direct verse buitenlucht kan aanzuigen. Dit maakt de toestellen uiterst geschikt voor bestaande gebouwen waar ingrijpende verbouwingswerken niet mogelijk zijn. Er zijn zowel units op de markt die aan het plafond bevestigd dienen te worden als toestellen die aan de wand geplaatst worden.


Elke ruimte zijn eigen unit

Een groot struikelblok bij centrale ventilatie is dat de meeste toestellen geen individuele sturing per ruimte hebben. Dat wil zeggen dat elke ruimte evenveel geventileerd wordt, zelfs al worden sommige ruimtes niet gebruikt. Dit is niet het geval bij decentrale systemen. Alle ruimtes met een decentrale unit worden individueel en gericht aangestuurd waardoor er nooit onnodig geventileerd wordt. Zo gebeurt het ventileren doelgericht en duurzaam.


Energiebesparende werking

Het openzetten van ramen om een ruimte te verluchten zal de energiefactuur hoe dan ook de hoogte in sturen. Warme lucht verlaat het gebouw en koude buitenlucht komt in de plaats. Om dat tegen te gaan wordt er vaak gewerkt met een warmtewisselaar. Hierbij wordt warmte overgedragen van de uitgaande lucht aan de inkomende verse lucht. Op die manier is de aangevoerde lucht reeds voorverwarmd en moet de ruimte minder worden bijverwarmd. Dit brengt een aanzienlijke energie- en kostenbesparing met zich mee en dat terwijl het comfort omhoog gaat.


Meer informatie of advies nodig?

Naast alle bovenstaande voordelen hebben de ventilatie units van Noman Technics nog tal van andere pluspunten. Wens je meer informatie, neem dat zeker contact met ons op en we bespreken samen welke oplossing we voor jouw project kunnen bieden.


bottom of page